ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัม 11 วัน

ตักศิลา-สิรกัป-ตัฆติไภ-สวัต-ชีลาส-กูปิส-คาริมาบัด
ป้อมบัลติท – ดุยเกอร์ อีเกิล เนสท์ – คุนจีราป
พัสสุพัสสุ – นัลตาร์ – กิลกิต – เบชาม– อิสลามาบัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง