ทัวร์ปากีสถาน คาราโคลัม ดิโอไซ สการ์ดู กุลจีราฟ คัชการ์

เส้นทางสายคาราโคลัม และที่ราบสูงดิโอไซ เบชาม สการ์ดู ฮุนซา กุลจีราฟ คัชการ์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง