ทัวร์ปากีสถาน เทศกาลเผ่าคาลาช 9 วัน 7คืน

อิสลามาบาด - กิลกิต - กูปิส - จิตราล อายุน (คาลาส วัลเล่ย์) - สวัต - เมืองมิงโกร่า - เปศวาร์ - พุตการาสถูป Butkara Stupa - พุทธสถานโบราณแห่งตัฆต์ไภ - กรุงอิสลามาบัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง