ทัวร์ปากีสถาน แฟรี่มีโดว์-ที่ราบสูงดิโอไซ 12 วัน (อาสโตร-ดิโอไซ-สการ์ดู-นาราน)

อิสลามาบัด-ตักศิลา-เบชาม-แฟรี่มีโดวส์-ธาลิชิ-อาสโตร์ รามา-ที่ราบสูงเดโอไซ-สการ์ดู-กิลกิต-พาส-นาราน-มัสยิดไซฟาล-แหล่งช้อปปิ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง