ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน

อิสลามาบัด-เบชาม-อาสโตร์ รามา-ที่ราบสูงเดโอไซ-สการ์ดู(ป้อมชิก้า-สุเหร่าเก่าแก่-เจดีย์พุทธโบราณ)-ฮุนซา-ดุยเกอร์ อีเกิล นีสต์-กิลกิต-บาบูซาร์ พาส-นาราน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง