ทัวร์พม่า นมัสการมหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 4D

สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่ และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์
นมัสการวัดพระมหามุนี /พระราชวังมัณฑะเลย์และ วิหารชเวนันดอร์
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าและเจดีย์ ชเวดากอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง