ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4D 3N

หลงรัก..มัณฑเลย์ หลงเสน่ห์..พุกาม ร่วมพิธี..ลัางพระพักตร์พระมหามุณี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง