ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3D 2N

- ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
- ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ
- เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
- ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
- สะพานไม้อูเบ็งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง