ทัวร์พม่า เมียวดี พะอัน เมาะละแหม่ง 6 วัน

เมียวดี-พะอัน– เมาะละแหม่ง– มุดง – ไจ๊คะมี – ตันพยูเซยัต – ทวาย– หาดมองมะกัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง