ทัวร์พม่า JMM04A-Exculsive ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3D 2N

พม่า -หงสา - สิเรียม
ไหว้พระ 9 วัด เสริมบารมี
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เจดีย์กลางน้ำ มหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง