ทัวร์ภูฎาน พาโร ทิมพู พูนาคา ออนเซนภูฏาน 7 วัน 6 คืน

พาโร – ทิมพู – ผอบจิกา – ปูนาคา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง