ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3D 2N (NX)

มาเก๊า -จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง