ทัวร์มาเลเซีย Kota Kinabalu 5 วัน 4 คืน

- สัมผัสธรรมชาติแห่งภูเขาโคตาคินาบาลู
- เกาะบอร์เนียว
- รัฐซาบะห์
- อุทยานคินาบาลู
- บ่อน้ำพุร้อนพอร์ริ่ง
- Pandan Pandan Island Escapade
- ลิงจมูกยาว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง