ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน


  • สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์

  • พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *

  • นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน

  • ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู

  • สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์

  • ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า

  • สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง