ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน - เวนิส - ปิซ่า - โรม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง