ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 7วัน

ปารีส หอไอเฟล ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์
La Vallee Village Outlet ล่องเรือบาโตมุช รอตเทอร์ดาม
บรูจจ์ บรัสเซลล์ อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง