ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – ฮัลสตัทท์– ฮัลสตัทท์ สกายวอล์ค - ซาลส์บวร์ก อินซ์บรูก – เซนต์กัลเลน – ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง