ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

มิวนิค – BMW World - ชมเมือง – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - เวนิส เมสเตร้ – ล่องเรือ
มิลาน – เวคกิส – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล
ทิทิเซ่ - ล่องเรือชมทะเลสาบ – ซูริค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง