ทัวร์ยุโรป Mediterranean Cruise(Costa Smeralda) 10 วัน 7 คืน QR

บาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชมมหาวิหารเลอซู - ฝรั่งเศส
มาร์กเซย์ โพรวองซ์ - ชิงเกว่ แตร์เร่ หอเอนเมืองปิซ่า
กรุงโรม - กรุงวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
โคลอสเซียม - มอนติ คาร์โล - โมนาโค - ชมวิวเนินเขา Montjuïc
ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท La Roca

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง