ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน

- พระราชวังเคมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
- ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
- มหาวิหารเซนต์บาซิล
- ห้างสรรพสินค้ากุม
- เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค
- พระราชวังฤดูหนาว
- โบสถ์หยดเลือด
- ป้อมปีเตอร์ และปอลด์
- มหาวิหารไอแซค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง