ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน

- พระราชวังฤดูร้อน
- พระราชวังฤดูหนาว
- โบสถ์หยดเลือด
- พระราชวังแคทเธอรีน
- มหาวิหารเซนต์ไอแซค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง