ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน

มอสโคว์-ซากอส-มอสโคว์-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-วิหารเซ็นต์บาซิล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง