ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน

พระราชวังเครมลิน – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอาราบัต – มอสโคว์
จัตุรัสแดง – นั่งรถไฟด่วน – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
เซนต์ไอแซค - วิหารปีเตอร์แอนด์พอล – พระราชวังแคทเธอรีน – นิโคลัส พาเลส
พระราชวังฤดูหนาว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง