ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน

มอสโคว์ – ถนนอารบัท สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -เมืองมูรมันสค์ – ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น - เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คัส – สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง