ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูรมันสคี มอสโคว 8D

กรุงมอสโคว-สถานีรถไฟใต้ดิน-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บราซิล-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังนิโคลัส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง