ทัวร์รัสเซีย AMAZING OF RUSSIA 7D4N

ถนนอารบัต สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
โชว์ละครสัตว์ รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
มหาวิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มอสโคว์ (รัสเซีย) พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สุสานเลนิน - ห้างกุม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง