ทัวร์รัสเซีย LOVE SPRING SPECIAL RUSSIA 8D6N BY KC (MOSCOW-ST.PETER)

มอสโคว์- METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – IZMAILOVSKY MARKET – อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – โบสอัสสัมชัญ – พระราชวังเครมลิน-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - Bronze horseman -มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์-พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยาดเลือด-แอสตาน่า-แอตตาน่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง