ทัวร์รัสเซีย RUSSIA BAHRAIN 6D4N

บาห์เรน - มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล –
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -ละครสัตว์
ซาร์กอส - จัตุรัสแดง-ห้างกุม-มหาวิหารเซนต์บาซิล
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–โบสถ์อัสสัมชัญ
พระราชวังเครมลิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง