ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน 3 คืน

มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล กุม - ซาร์กอส - MATRESHAKA FACTORY - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมเซอร์คัส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง