ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน

อันเนอซี – ชมเมือง - ชอมเบอร์รี – อาวิญง – ชมเมือง - SAINT REMY DE PROVENCE - – หมู่บ้านกอร์ด– โรงงานลาเวนเดอร์– เมืองเลโบเดอโพรวองซ์ – เมืองโซล - เมือง Volensole

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง