ทัวร์สเปน 9 วัน 8 คืน

Seville(เซบีย่า)-ชมโอเปร่า-มหาวิหารเซบีย่า- หอGiralda(กีรัลดา)-พระราชวัง Real Alcázar(รีล-อัลกาซาร์)-เมืองCórdoba (คอร์โดบา) เมืองมรดกโลก Toledo(โทเลโด)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง