ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 5วัน

-Melbourne Museum
-Eureka Skydeck
-Mt.Buller Snow
-St.Kilda
-กิจกรรมเล่นหิมะ ชมหมาลากเลื่อน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง