ทัวร์อัฟกานิสถานเจาะลึก Grand Afghanistan

ทัวร์เส้นทางเดินทัพอเล็กซานเดอร์มหาราช ประเทศอัฟกานิสถาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง