ทัวร์อิตาลี Exclusive Italy Swiss France 8 วัน 5 คืน

มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง