ทัวร์อิตาลี Romantic Swiss 7 วัน 4 คืน

มิลาน (อิตาลี) - อินเทอร์ลาเก้น - ลูกาโน่ (สวิสฯ) -
ลูเซิร์น - เว้กกิช - ยอดเขาริกี้ - ซูริค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง