ทัวร์อินเดีย ชานสการ์ ลาดักห์ 13วัน

ศรีนาคาร์ - โซนามาร์ก - คาร์กิล - ปาดัม - รังดัม - โฟตู ลา - นามิกะ ลา - อัลฌี - เลห์ - นูบรา วัลเล่ย์ - แปงกอง เลค - เลห์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง