ชมถ้ำอาจันต้า เอโลร่า ผลงานแกะสลักถ้ำด้วยมือของมนุษย์ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายร้อยปี สร้างผลงาน มากมายหลายสิบถ้ำ จนเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของอินเดีย และมีชื่อ

ทัวร์อินเดีย ถ้ำอาจันต้า เอโลร่า 5 วัน

" ที่อินเดีย....หากจะดูความยิ่งใหญ่ของฮินดูต้องไปที่คะชุราโห
หากจะดูความยิ่งใหญ่ของมุสลิมต้องทัชมาฮาล...
หากจะดูความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาต้อง..ถ้ำอชันตา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง