ทัวร์อินเดีย ภูฐาน สิริกูลี่ ภูฎาน 6 วัน

ภุนโชทลิ่ง - ทิมพู - ฮา - หุบเขาฮา - พาโร - พาโร – บักโดกรา-กัลกัตตา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง