11 วัน 10 คืน อินเดียใต้ รัฐกรณาฏกะ ไฮเดอราบัด – บาตามี - ฮอสเปท–ฮัสซัน
- ฮาเลบิด– ไมซอร์–เบงกาลูรู

ทัวร์อินเดีย รัฐกรณาฏกะ 11วัน 10คืน

11 วัน 10 คืน อินเดียใต้ รัฐกรณาฏกะ ไฮเดอราบัด – บาตามี - ฮอสเปท–ฮัสซัน
- ฮาเลบิด– ไมซอร์–เบงกาลูรู

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง