ทัวร์อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ & มัธยประเทศ 5 วัน

* ขชุรโห กลุมเทวลัยสังวาสบันลือโลก
* โอรชา เมืองเทวสถานแห่งพระรามราชา
* มหาเจดีย์สาญจี สถูปแห่งแรกของโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง