ทัวร์อินเดีย สิกขิม กังต๊อก ดาร์จิลิ่ง ภูฐาน 12 วัน

สามประเทศ สามสัมผัส ใจกลางธรรมชาติใน อ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลัย อินเดีย สิกขิม ภูฐาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง