ทัวร์อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 8 วัน

โกลกัตตา– บักโดกรา –แกงตก- ทะเลสาบซอมโก-ลาชุง-ยุมถัง-วัดรุมเต็ก - ดาร์จีลิ่ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง