ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ] 5 วัน 3 คืน

อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง