ทัวร์อินเดีย เทือกเขาหิมาลัย สิกขิม กังต๊อก ดาร์จิลิ่ง 7 วัน

คเณสตอก-หนุมานต๊อก-วัดลิงค์ดัม-Flower Show Hall-Enchey monastert-เมืองกังต๊อก- ตาชิวิวพอยท์-หมู่บ้านลาซุง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง