ทัวร์อินเดีย-เนปาล-พม่า ย่างกุ้ง 9วัน 8คืน

กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ...ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา...เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง