ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ นูบราวัลเลย์ พันกอง 7D

นำท่านพบกับประสบการณ์แปลกใหม่ครั้งเดียวของชีวิตท่องบนเส้นทางหนึ่งเดียวในโลกที่ยอดเยี่ยมของอินเดีย น้อยคนจะได้สัมผัสตำนานของป่าหิมพานต์ ดินแดนแห่งสวรรค์ หลากหลายด้วยธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนกลางเทือกเขาหิมาลัย เยือนเส้นทางหลวงที่สูงอันดับหนึ่งของโลก ทะเลสาบลอยฟ้า เมืองบนหลังคาโลกของอินเดีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง