ทัวร์อินเดีย เลห์-ลาดักห์-นูบราวัลเลย์ 6D

นำท่านพบกับประสบการณ์แปลกใหม่ครั้งเดียวของชีวิตท่องบนเส้นทางหนึ่งเดียวในโลกที่น้อยคนจะได้สัมผัสตำนานของป่าหิมพานต์ ดินแดนแห่งสวรรค์ หลากหลายด้วยธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนกลางเทือกเขาหิมาลัย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง