ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน

เดลลี-ศรีนาคาร์-พาฮาลแกม-กุลมาร์ก-จาเมียร์มัสยิด-ศรีนาคา-โซโนมาร์ก-มัสยิดขาว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง