ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสุมาตรา 5 วัน

วัดลุมพินี–โบสถ์เซนต์ฟรานซิสกุสฯ–ตลาดผลไม้&ดอกไม้–บาราสตากี้–เนินเขากุนดาลิ่ง–น้ำตกซิปิโซ ปิโซ–13 Peak View–บ้านยาว โบโลน ราชา เปอร์บา– ชิมน้ำขิง&ชมวิว–ทะเลสาบโทบา–ปาราพัท–ล่องเรือทะเลสาบโทบา–เกาะซาโมซีร์–หมู่บ้านโตมอค–หมู่บ้านแอมบาริต้า–เมดาน
–พระราชวังไมมุน–บ้านคหบดี จงอาฟี่–ร้านผ้าบาติก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง