ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน บาราสตากี้ ปาราพัท เกาะซาโมซีร์ 5 วัน

มัสยิดรายา อัลมาชุน พระราชวังไมมุน
บ้านคหบดี จงอาฟี่ เมอร์เดกา สแควร์
เมดาน บาราสตากี้ โบสถ์ เวลังกานนี
เนินเขากุน ดาลิ่ง ตลาดผลไม้ โบสถ์เซนต์ฟรานซิส กุส
น้ำตกซิปิโซ ปิโซ Pearl of Lake Toba “Taman Simalem Resort”
เมเร็ค ปาราพัท เกาะซาโมซีร์ 13 Top ลองเฮาส์ จุดชมวิวทะเลสาบโทบา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง